Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

První setkání manažerů a odborných garantů proběhlo již 28.a 29.listopadu 2008. Na výjezdní konferenci v Hlohovci pedagogové ze ZŠ a MŠ Hlohovec seznámili pedagogy partnerských škol s metodami práce s interaktivní tabulí a manažer projektu Mgr. Miroslava Ježková seznámila přítomné s cíli a podmínkami projektu, harmonogramem akcí a úkolů. 

Pedagogové neúplných škol okr. Bruntál před ZŠ v Hlohovci

 

Pedagogové v Hlohovci srdečně přivítali své kolegy.

Pedagogové ze ZŠ Hlohovec seznamují své kolegy s prací na interaktivních tabulích.

   

Při večerním posezení si všichni účastníci v příjemném prostředí vyměňovali své názory, zkušenosti a náměty k realizaci projektu. Další den proběhl vzdělávací seminář „ Projektové vyučování a kompetice“ s praktickými ukázkami práce ve skupině.
 

Pedagogové si vyměňovali své zkušenosti při večerním posezení v Hustopečích.
Vzdělávací seminář v Brně
Vzdělávací seminář v Brně

zpět