Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

Dne 7.května 2009 se uskutečnilo v Dětřichově nad Bystřicí setkání žáků i pedagogů v rámci projektu „Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál“.

 

Sedm zúčastněných škol zastupovalo různé státy Evropské unie a ve svých vystoupeních předvedlo ukázky místních pamětihodností, tanců, písní, turistických atrakcí, ochutnávku tradičních jídel. Mezi hosty byl také rodilý Holanďan a Řekyně, žáci vyzkoušeli překlad ze slovenštiny a dalších jazyků.

 
Itálie - prezentace Itálie - prezentace
 

Školy z Razové, Malé Morávky, Hošťálkov, Karlovy Studánky, Dolní Moravice, Slezských Rudoltic a Dětřichova nad Bystřicí si připravily prezentace, které přiblížily všem účastníkům život na školách a v obcích.

 
Slovensko Slovensko - prezentace
   
Holandsko Karlova Studánka
   

Program byl zpestřen turnajem v petangu. Po celý den bylo pro účastníky připraveno občerstvení, všichni si pochutnali na výborném obědě, na závěr ještě pořadatelé uchystali bohatý raut.

   
Petanque

Raut

   

Celodenní akce byla završena „balónkovým pozdravem Evropě“.

   
Balónkový pozdrav Evropě
   

Setkání pořádala Základní škola Dětřichov nad Bystřicí. Patří jim velké poděkování  za nezapomenutelné zážitky dětí. Značným přínosem pro doprovázející pedagogy  byla vzájemná výměna zkušeností. Podobná setkání budou uskutečňována i v dalších letech v rámci projektu spolupráce financovaného z prostředků EU. V příštím roce bude hostitelskou školou Základní škola Malá Morávka. Všichni už se moc těšíme na další setkání.

                                                                                           Helena Rewajová

   

                                                                

                               

zpět