informace

- aktuality
- Jak to u nás chodí?
- Co potřebuji do MŠ?
- Co už umíme?
- Jídelníček

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

A k t u a l i t y

14. 9. 2018  Lesní pedagogika - návštěva z LČR - seznámení s přírodou kolem nás
26. 9. 2018  Jablíčkový den - soutěže, hry na zahradě MŠ
26. 9. 2018  Třídní schůzky

MŠ vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů, vyhlášení výherce proběhne v měsíci říjnu, společně s MŠ Krnov.

  MŠ rovněž vyhlašuje celoroční soutěž ve sběru plastových víček – vyhlášení výherce, proběhne v měsíci červnu 2019.

2. 10. 2018  Focení s vánoční tematikou
16. 10. 2018  Výlet za zvířátky společně s MŠ Krnov
27. 10. 2018  Vítání občánků v KD  -  zúčastní se předškolní  děti (sobota v 10,00hod.) – zkouška v MŠ  9,30 hod.

Vyhlášení výherce ve sběru kaštanů, proběhne 1.11. v MŠ Krnov Nám. Míru