Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

Dne 23. 9. 2011 se konala v Bruntále závěrečná prezentace málotřídních škol okresu Bruntál. Akce byla vyvrcholením celého projektu a zúčastněné málotřídní školy zde vystavovaly učební pomůcky, které byly v rámci projektu vytvořeny. Každá škol zde předvedla svou učebnici, která se týká jejich obce. Tyto učebnice budou využívány při výuce prvouky a vlastivědy. Ke každé učebnici pedagogové vytvořili další učební pomůcky, které se nějakým způsobem týkají obce (pexesa, puzzle, topografické značky, atd.).  Na akci byli přítomni nejen pedagogové zúčastněných škol spolu se starosty svých obcí, ale akce byla přístupná i veřejnosti. Po této hromadné prezentaci bude každá škola organizovat podobnou prezentaci ve své obci.

 
   
 
   
   
 

 

   
   

zpět