SEO

 

 


 

 

 
(c) 2009, Mgr. Václav Gerstner
 


Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

Na sklonku loňského roku získal krajskou dotaci spolufinancovanou Evropskou unií zajímavý projekt sdružující 7 málotřídních škol okresu Bruntál: Základní školu a Mateřskou školu v Dětřichově nad Bystřicí, Razové, Karlově Studánce, Dolní Moravici, Hošťálkovech, Slezských Rudolticích a Základní školu v Malé Morávce.

Projekt si klade za cíle podporování nových vyučovacích metod vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, využití výpočetní techniky ve vyučování, rozvoj partnerství a výměnu zkušeností mezi školami, vzdělávání v oblasti problematiky významné z regionálního hlediska.

Žáci každé školy sestaví pod vedením pedagogů návrhy učebnice „Můj domov, moje škola“, budou tvořit mediální prezentaci školy, budou se podílet na přípravě webových stránek. Školy budou organizovat společné aktivity, přehlídky a soutěže žáků, sportovní hry, vzájemné prezentace výstupů z projektu. Realizační týmy pedagogů se budou scházet za účelem vzájemné spolupráci při implementaci poznatků do školních vzdělávacích programů, plánování aktivit, další vzdělávání.

Projekt bude rozvržen do tří let, pokračování spolupráce škol bude trvat dalších pět let.