Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

Dne 5. května 2011 se v Dolní Moravici konalo již třetí setkání málotřídek zapojených do projektu "Spolupráce neúplných základních škol okresu Bruntál". Setkání se konalo pod názvem "Sportujeme, společně se bavíme a učíme". Dopoledne po slavnostním zahájení za účasti místostarosty Dolní Moravice a starosty Razové se konal florbalový turnaj. Potom následovala naučná vycházka s lesníky a oběd na Hamříkově stáji. Odpoledne pak proběhla beseda s ochranářem přírody z CHKOJ. Poté žáci prověřili své znalosti v kvizu o lese. Po slavnostním zakončení, vyhlášení vítězů ve florbalu, předání cen a upomínkových předmětů byla pro všechny zúčastněné připravena závěrečná hostina.

 
   
 
   
   
 

 

   
   

zpět