Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

Dne 12. 6. 2015 se v Hošťálkovech konalo již sedmé setkání málotřídních škol v rámci projektu Spolupráce málotřídních škol okr. Bruntál. Pro děti byl nejprve ve spolupráci s Lesní správou Města Albrechtic připraven program "Lesní pedagogika", kde se dozvěděly něco o lese a mohly si vytvořit různé výrobky z lesních plodů. Potom děti čekala přírodovědná soutěž. Družstva z jednotlivých škol vybíhala v patnáctiminutových intervalech do okolní přírody, kde na loukách a lesních pěšinkách bylo celkem deset stanovišť. Tam děti pod dohledem bývalých žáků ZŠ v Hošťálkovech plnily různé úkoly, poznávaly rostliny a živočichy. Po návratu na školní zahradu čekal děti táborák, kde si společně opekly špekáčky. Po celý den bylo pro děti připraveno občerstvení a také velký dort ve tvaru školy. Na závěr setkání byly děti dopraveny do Muzea historických praček ve Vraclávku, kde si prohlédly sbírku cca 160 ks historických praček z období let 1850 až 1950. Po prohlídce muzea byli zástupci škol odvezeni autobusem do Bruntálu, odkud se rozjeli zpět do svých domovů. Bylo to již sedmé setkání málotřídních škol v rámci našeho projektu a tudíž bylo poslední. Můžeme se však setkávat i nadále v rámci jiných projektů a na různých soutěžích. (zpráva v krnovském Deníku)

   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

zpět