Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________
 

28.a 29.listopadu 2008

První setkání manažerů a odborných garantů

 

Dny Země na našich školách

7. května 2009

Setkání málotřídních škol v Dětřichově nad Bystřicí

18. září 2009

Pracovní schůzka projektových manažerů

16. listopadu 2009

Setkání odborných grantů

23. března 2010

Školení - Jak zajímavě učit hodiny vlastivědy

6. května 2010

Setkání málotřídních škol v Malé Morávce

1. října 2010

Orientační běh
5. 5. 2011 Setkání málotřídek v Dolní Moravici
23. 9. 2011 Prezentace málotřídních škol
18. 9. 2012 Setkání málotřídních škol v Razové - Leskovci
1. 10. 2013 Setkání málotřídních škol v Karlově Studánce
29. 5. 2014 Setkání málotřídních škol ve Slezských Rudolticích
12. 6. 2015 Setkání málotřídních škol v Hošťálkovech
  (zpráva o projektu v krnovském Deníku)
6. 5. 2016 Závěrečné setkání projektových manažerů a odborných garantů