Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace

1. místo ve Velké ceně malých zoologů

1.října 2021  |   Mgr. Václav Gerstner  |  

Dne 17. 9. 2021 se žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Hošťálkovy již tradičně zúčastnili Velké ceny malých zoologů v ZOO Ostrava. Tématem letošního kola byli motýli ČR, ale některé z otázek se týkaly také jiných oblastí zoologie. Žáci 1., 2. a 3. ročníku se sice soutěže ještě neúčastnili, ale jeli se svými staršími spolužáky také a prohlédli si zoologickou zahradu. Velká cena se koná každým rokem hned na začátku září, téma soutěže je zveřejněno v prvním týdnu nového školního roku, příprava na soutěž trvá proto pouze velmi krátkou dobu. Během soutěže družstva mladých zoologů hledají jednotlivá stanoviště s otázkami, u nichž je uvedeno vždy několik možných odpovědí, ale pouze jedna je správná. Podle odpovědí jsou družstva posílána různými směry k dalším stanovištím. V soutěži jde nejen o správnost odpovědí, ale také o rychlost. Pokud by soutěžící odpovídali pokaždé správně, uběhli by 2,35 km. Kdyby se ale pokaždé spletli, trasa by se jim prodloužila na 4,8 km. Družstvo naší školy postoupilo s dalšími pěti družstvy z jiných škol do finále, které se konalo v pátek 1. října. Finálové kolo mělo šest stanovišť, na kterých plnili žáci různé teoretické i praktické úkoly týkajících se letos především motýlů. Ostatní družstva měla většinou 7 členů – převážně žáků 5. ročníku. Naše družstvo se ale skládalo z pouhých tří členů, z nichž 2 byli žáci čtvrtého ročníku a pouze jedna žákyně 5. ročníku. Přes tento handicap naše družstvo zvítězilo, a to se značným bodovým náskokem. Naši žáci podali skvělý výkon a ještě zlepšili svůj výkon z loňského roku, kdy skončili v této soutěži na krásném druhém místě. Jako vítězné družstvo obdrželi naši žáci mnoho upomínkových předmětů a mohli také vejít do výběhu s oslíky, které mohli sami nakrmit mrkvičkou. Je to velmi dobrá vizitka pro naši vesnickou málotřídku, že dokáže být tak silnou konkurencí velkým městským školám, z nichž některé mají rozšířenou výuku přírodovědných předmětů a velký počet nadaných žáků, z nichž mohou vytvořit silná družstva. O to cennější je vždy dobré umístění či dokonce vítězství našich žáků v těchto soutěžích a dělá velkou radost nejen dětem a jejich rodičům, ale také učitelům, kteří je na tyto soutěže připravují a pro které je úspěch dětí největší odměnou.