Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace

Třídy

Třída I :   Dolní učebna, ve které se vyučují žáci 1. a 3. ročníkuTřída II :  Horní učebna, ve které se vyučují žáci 2., 4. a 5. ročníku